Tutkimisen apuneuvoja
Eeden


Eeden

Ensimmäisten vanhempiemme Aadamin ja Eevan kotipaikka (1. Moos. 2:8–3:24; 4:16; 2. Nefi 2:19–25; Moos. 3–4; Abr. 5), puutarha idässä Eedenissä. Aadam ja Eeva karkotettiin Eedenistä heidän syötyään kiellettyä hedelmää ja tultuaan kuolevaisiksi (Moos. 4:29). Myöhempien aikojen ilmoitus vahvistaa Raamatun kertomuksen Eedenin puutarhasta ja antaa sen tärkeän lisätiedon, että puutarha sijaitsi nykyisin Pohjois-Amerikaksi kutsutussa maanosassa.