Tutkimisen apuneuvoja
Elia


Elia

Vanhan testamentin profeetta, joka palasi myöhempinä aikoina antamaan sinetöimisvoiman avaimet Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle. Elia palveli aikanaan Israelin pohjoisessa valtakunnassa (1. Kun. 17–22; 2. Kun. 1–2). Hänellä oli suuri usko Herraan, ja hänet tunnetaan monista ihmeistä. Hänen pyynnöstään Jumala esti sateen 3½ vuoden ajan. Hän herätti pojan kuolleista ja kutsui tulen alas taivaasta (1. Kun. 17–18). Juutalaiset odottavat yhä Elian paluuta, josta Malakia profetoi (Mal. 3:23). Hän on yhä tervetullut vieras juutalaisten pääsiäisjuhlaan, jossa avoin ovi ja tyhjä paikka ovat aina häntä odottamassa.

Profeetta Joseph Smith sanoi, että Elialla oli Melkisedekin pappeuden sinetöimisvoima ja että hän oli viimeinen tällainen profeetta ennen Jeesuksen Kristuksen aikaa. Hän ilmestyi Mooseksen kanssa Kirkastusvuorella ja antoi pappeuden avaimet Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle (Matt. 17:3). Hän ilmestyi Mooseksen ja muiden kanssa jälleen 3. huhtikuuta 1836 Kirtlandin temppelissä Ohiossa ja antoi samat avaimet Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle (OL 110:13–16). Kaikki tämä oli valmistukseksi Herran toiselle tulemiselle, kuten kohdassa Mal. 3:23–24 sanotaan.

Elian voima on pappeuden sinetöimisvoima. Se, mikä sidotaan ja vapautetaan sen avulla maan päällä, sidotaan ja vapautetaan taivaassa (OL 128:8–18). Herran valituilla palvelijoilla maan päällä on nykyisin tämä sinetöimisvoima ja he suorittavat evankeliumin pelastavia toimituksia elävien ja kuolleiden puolesta (OL 128:8).