Tutkimisen apuneuvoja
Luukas


Luukas

Uudessa testamentissa Luukkaan evankeliumin ja Apostolien tekojen kirjoittaja sekä Paavalin lähetystyötoveri. Luukkaan vanhemmat olivat kreikkalaisia, ja hän harjoitti lääkärin ammattia (Kol. 4:14). Luukas oli hyvin koulutettu. Hän ilmaisee olleensa apostoli Paavalin toveri kertoessaan, että hän liittyi Paavalin seuraan Troaksessa (Ap. t. 16:10–11). Luukas oli Paavalin kanssa myös Filippissä, kun Paavali oli viimeistä kertaa matkalla Jerusalemiin (Ap. t. 20:6), ja he olivat yhdessä aina Roomaan saapumiseensa asti. Luukas oli Paavalin kanssa myös, kun Paavali oli toisen kerran vankeudessa Roomassa (2. Tim. 4:11). Perimätiedon mukaan Luukas kuoli marttyyrinä.

Luukkaan evankeliumi

Kertomus, jonka Luukas kirjoitti Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen palvelutyöstään kuolevaisuudessa. Apostolien tekojen kirja on jatkoa Luukkaan evankeliumille. Luukas jätti jälkeensä hyvin kirjoitetun kertomuksen Jeesuksen palvelutyöstä esittäen hänet sekä juutalaisten että pakanoiden Vapahtajana. Hän kirjoitti paljon Jeesuksen opetuksista ja teoista. Ainoastaan Luukkaan evankeliumissa kerrotaan Gabrielin käynnistä Sakariaan ja Marian luona (Luuk. 1), paimenten käynnistä Jeesus-lapsen luona (Luuk. 2:8–18), Jeesuksesta temppelissä 12-vuotiaana (Luuk. 2:41–52), seitsemänkymmenen lähettämisestä (Luuk. 10:1–24), että Jeesus hikoili verta (Luuk. 22:44), Jeesuksen keskustelusta pahantekijän kanssa ristillä (Luuk. 23:39–43) ja että Jeesus söi kalaa ylösnousemuksensa jälkeen (Luuk. 24:42–43).

Katso lukujen esittelyä artikkelista Evankeliumi: Uuden testamentin kirja.