Tutkimisen apuneuvoja
Matteus


Matteus

Jeesuksen Kristuksen apostoli ja Uuden testamentin ensimmäisen kirjan kirjoittaja. Juutalainen Matteus, joka oli roomalaisten verojen kerääjä Kapernaumissa, oli luultavasti Herodes Antipaksen palveluksessa. Ennen kääntymistään hänet tunnettiin nimellä Leevi, Alfeuksen poika (Mark. 2:14). Pian sen jälkeen kun Jeesus oli kutsunut hänet opetuslapsekseen, hän järjesti pidot, joissa Herra oli läsnä (Matt. 9:9–13; Mark. 2:14–17; Luuk. 5:27–32). Luultavasti Matteus tunsi laajalti Vanhan testamentin kirjoitukset ja pystyi näkemään, kuinka yksityiskohtaisesti profetiat täyttyivät Herran elämässä. Apostolin myöhemmistä vaiheista ei tiedetä paljoakaan. Erään perimätiedon mukaan hän kuoli marttyyrinä.

Matteuksen evankeliumi

Ensimmäinen kirja Uudessa testamentissa. Matteuksen evankeliumi kirjoitettiin alun perin luultavasti Palestiinan juutalaisten käyttöön. Siinä on paljon lainauksia Vanhasta testamentista. Matteuksen päätavoitteena oli osoittaa, että Jeesus oli Messias, josta Vanhan testamentin profeetat olivat puhuneet. Hän tähdensi myös, että Jeesus on ihmisten Kuningas ja Tuomari.

Katso luetteloa Matteuksen evankeliumissa kerrotuista Vapahtajan elämän tapahtumista liitteen kohdasta Evankeliumiharmonia.