Voideltu
    Footnotes

    Voideltu

    Jeesusta kutsutaan Kristukseksi (kreikankielinen nimi) ja Messiaaksi (arameankielinen nimi). Molemmat nimet merkitsevät ’Voideltu’. Isä on voidellut Hänet henkilökohtaiseksi edustajakseen kaikissa ihmiskunnan pelastusta koskevissa asioissa.