Tutkimisen apuneuvoja
Heikkous


Heikkous

Kuolevaisuuden ja kyvyttömyyden, voimattomuuden tai taidottomuuden tila. Heikkous on olotila. Kaikki ihmiset ovat heikkoja, ja vain Jumalan armosta he saavat voimaa tehdä vanhurskaita tekoja (MK Jaak. 4:6–7). Tämä heikkous ilmenee osaksi henkilökohtaisissa heikkouksissa ja vajavaisuuksissa, joita jokaisella ihmisellä on.

Tulosta