Tutkimisen apuneuvoja
Heikkous
edellinen seuraava

Heikkous

Kuolevaisuuden ja kyvyttömyyden, voimattomuuden tai taidottomuuden tila. Heikkous on olotila. Kaikki ihmiset ovat heikkoja, ja vain Jumalan armosta he saavat voimaa tehdä vanhurskaita tekoja (MK Jaak. 4:6–7). Tämä heikkous ilmenee osaksi henkilökohtaisissa heikkouksissa ja vajavaisuuksissa, joita jokaisella ihmisellä on.