Tutkimisen apuneuvoja
Alma, Alman poika


Alma, Alman poika

Mormonin kirjassa nefiläiskansakunnan ensimmäinen ylituomari ja profeetta. Pyrki varhaisina vuosinaan hävittämään kirkon (Moosia 27:8–10), mutta hänelle ilmestyi enkeli ja hän kääntyi evankeliumiin (Moosia 27:8–24; Alma 36:6–27). Myöhemmin hän luopui ylituomarin asemastaan ryhtyäkseen opettamaan kansaa (Alma 4:11–20).

Alman kirja

Mormonin kirjassa oleva kirja, joka käsittää lyhennelmän Alman pojan profeetta Alman ja hänen poikansa profeetta Helamanin aikakirjoista. Kirjan tapahtumat asettuvat noin vuosiin 91–52 eKr. Kirjassa on 63 lukua. Luvuissa 1–4 kuvataan Nehorin ja Amlisin seuraajien kapinaa nefiläisiä vastaan. Seuranneet sodat olivat tuhoisimpia nefiläisten historiassa siihen mennessä. Luvuissa 5–16 on kertomus Alman varhaisista lähetysmatkoista, mukaan luettuna hänen saarnansa hyvästä paimenesta (Alma 5) sekä hänen saarnaamisensa Amulekin kanssa Ammonihan kaupungissa. Luvuissa 17–27 on kertomus Moosian pojista ja heidän palvelutyöstään lamanilaisten keskuudessa. Luvuissa 28–44 on muutamia Alman tärkeimmistä saarnoista. Luvussa 32 Alma vertaa sanaa siemeneen. Luvussa 36 hän kertoo kääntymisestään pojalleen Helamanille. Luvuissa 39–42 on Alman neuvoja pojalleen Koriantonille, joka oli hairahtunut siveysrikkomuksiin. Tämä tärkeä saarna selittää oikeudenmukaisuutta, armoa, ylösnousemusta ja sovitusta. Luvuissa 45–63 kuvataan tuon ajan nefiläisten sotia ja Hagotin johtamaa maastamuuttoa. Sellaiset suuret johtajat kuin sotapäälliköt Moroni, Teankum ja Lehi auttoivat nefiläisiä selviytymään rohkeilla ja oikea-aikaisilla toimillaan.