Tutkimisen apuneuvoja
Pyhät kirjoitukset


Pyhät kirjoitukset

Pyhien ihmisten Pyhän Hengen innoittamina kirjoittamia tai puhumia sanoja. Kirkon virallisesti hyväksytyt pyhät kirjoitukset ovat nykyisin Raamattu, Mormonin kirja, Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen helmi. Jeesus ja Uuden testamentin kirjoittajat pitivät Vanhan testamentin kirjoja pyhinä kirjoituksina (Matt. 22:29; Joh. 5:39; 2. Tim. 3:15; 2. Piet. 1:20–21). Katso myös liitteen kohtaa Aikataulukko.

Kadonneet pyhät kirjoitukset

Pyhissä kirjoituksissa mainitaan monia muita pyhiä kirjoituksia, joita ei nykyisin tunneta, muun muassa seuraavia kirjoja ja kirjoittajia: liiton kirja (2. Moos. 24:7), Herran sotien kirja (4. Moos. 21:14), Oikeamielisten kirja (Joos. 10:13; 2. Sam. 1:18), Salomon historia (1. Kun. 11:41), profeetta Samuelin aikakirja (1. Aik. 29:29), profeetta Natanin aikakirjat (2. Aik. 9:29), profeetta Semajan historia (2. Aik. 12:15), profeetta Iddon teos (2. Aik. 13:22), Jehun kertomus (2. Aik. 20:34), profeettojen kirja (2. Aik. 33:19), Henok (Juud. 1:14), Senokin, Neumin ja Senosin sanat (1. Nefi 19:10), Senos (MK Jaak. 5:1), Senok ja Esias (Hel. 8:20), muistokirja (Moos. 6:5) ja varhaisempi kirje korinttilaisille (1. Kor. 5:9), efesolaisille (Ef. 3:3), Laodikeaan (Kol. 4:16) ja Juudakselta (Juud. 1:3).

Pyhiä kirjoituksia varjeltava

Pyhien kirjoitusten arvo

Ennustuksia pyhien kirjoitusten julki tulemisesta