Tutkimisen apuneuvoja
Jumalan käskyt


Jumalan käskyt

Jumalan yhdelle tai usealle ihmiselle antamat lait ja vaatimukset. Kuuliaiset saavat Herran siunauksia pitämällä käskyt (OL 130:21).