Tutkimisen apuneuvoja
Rehabeam


Rehabeam

Vanhassa testamentissa kuningas Salomon poika. Hänestä tuli kuningas isänsä jälkeen, ja hän hallitsi Jerusalemissa seitsemäntoista vuotta (1. Kun. 11:43; 14:21, 31). Valtakunta jakautui Rehabeamin hallituskauden aikana pohjoiseen Israelin valtakuntaan ja eteläiseen Juudan valtakuntaan (1. Kun. 11:31–36; 12:19–20). Rehabeam jäi Juudan valtakunnan hallitsijaksi.