Tutkimisen apuneuvoja
Kallio


Kallio

Kuvaannollisesti Jeesus Kristus ja hänen evankeliuminsa, jotka ovat luja perustus ja tuki (OL 11:24; 33:12–13). Kallio voi tarkoittaa myös ilmoitusta, jonka kautta Jumala antaa ihmiselle tietoja evankeliumistaan (Matt. 16:15–18).