Tutkimisen apuneuvoja
Kirkon johtajien hyväksyminen