Tutkimisen apuneuvoja
Abrahamin liitto


Abrahamin liitto

Abraham otti vastaan evankeliumin, ja hänet asetettiin korkeampaan pappeuteen (OL 84:14; Abr. 2:11). Hän solmi selestisen avioliiton, joka on korotuksen liitto (OL 131:1–4; 132:19, 29). Abraham sai lupauksen, että kaikki näiden liittojen siunaukset tarjottaisiin hänen kuolevaisille jälkeläisilleen (OL 132:29–31; Abr. 2:6–11). Yhdessä näitä liittoja ja lupauksia kutsutaan Abrahamin liitoksi. Tämä liitto palautettiin, kun evankeliumi palautettiin viimeisinä aikoina, sillä sen kautta siunataan kaikkia maan kansakuntia (Gal. 3:8–9, 29; OL 110:12; 124:58; Abr. 2:10–11).