Tutkimisen apuneuvoja
Dan


Dan

Vanhassa testamentissa Jaakobin ja Raakelin orjattaren Bilhan poika (1. Moos. 30:5–6).

Danin heimo

Katso Jaakobin siunausta Danille kohdasta 1. Moos. 49:16–18. Katso Mooseksen siunausta Danin heimolle kohdasta 5. Moos. 33:22. Asetuttuaan Kanaaniin Danin heimo sai pienen mutta hyvin hedelmällisen maa-alueen (Joos. 19:40–48). Heillä oli melkoisesti vaikeuksia sen suojelemisessa amorilaisilta (Tuom. 1:34) ja filistealaisilta (Tuom. 13:2, 25; 18:1). Niinpä danilaiset muuttivat Palestiinan pohjoispäähän (Tuom. 18) Laisin ympäristöön ja antoivat tuolle kaupungille uudeksi nimeksi Dan. Tämä tunnetaan Palestiinan pohjoisena rajakaupunkina, ja maan sanottiin ulottuvan ”Danista Beersebaan”.