Tutkimisen apuneuvoja
Cornelius


Cornelius

Pietarin kastama sadanpäällikkö Kesareassa (Ap. t. 10). Cornelius oli luultavasti ensimmäinen pakana, joka liittyi kirkkoon kääntymättä ensin juutalaisuuteen. Corneliuksen ja hänen perheensä kasteesta alkoi evankeliumin saarnaaminen pakanoille. Pääapostoli Pietari, jolla oli tuolloin Jumalan maanpäällisen valtakunnan avaimet, johti tätä saarnaamista.