Tutkimisen apuneuvoja
Käskyjen kirja


Käskyjen kirja

Vuonna 1833 eräitä profeetta Joseph Smithin saamia ilmoituksia valmisteltiin julkaistaviksi nimellä A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ [Käskyjen kirja Kristuksen kirkon hallitsemiseksi]. Herra jatkoi yhteydenpitoa palvelijoihinsa, ja kaksi vuotta myöhemmin julkaistiin laajempi kokoelma ilmoituksia nimellä Oppi ja liitot.