Tutkimisen apuneuvoja
Ruut
edellinen seuraava


Ruut

Vanhassa testamentissa israelilaisten Noomin ja Elimelekin moabilainen miniä. Miehensä kuoleman jälkeen Ruut meni naimisiin Noomin sukulaisen Boasin kanssa. Heidän poikansa Obed oli Daavidin ja Kristuksen esi-isä. Ruutin kertomus kuvaa kauniisti Israeliin kuulumattoman henkilön kääntymistä Israelin lammaslaumaan. Ruut hylkäsi vanhan jumalansa ja entisen elämänsä palvellakseen Israelin Jumalaa häneen uskovien joukossa (Ruut 1:16).

Ruutin kirja

Luvussa 1 kuvaillaan Elimelekin ja hänen perheensä elämää Moabissa. Kun sekä Noomin mies että Ruutin mies olivat kuolleet, lesket menivät Betlehemiin. Luvussa 2 kerrotaan, että Ruut poimi tähkiä Boasin pelloilta. Luvussa 3 kerrotaan, että Noomi neuvoi Ruutia menemään puimatantereelle ja käymään nukkumaan Boasin jalkopäähän. Luvussa 4 kerrotaan Ruutin ja Boasin avioliitosta. He saivat Obed-nimisen pojan, jonka jälkeläisiä Daavid ja Kristus olivat.