Ruut
    Footnotes

    Ruut

    Vanhassa testamentissa israelilaisten Noomin ja Elimelekin moabilainen miniä. Miehensä kuoleman jälkeen Ruut meni naimisiin Noomin sukulaisen Boasin kanssa. Heidän poikansa Obed oli Daavidin ja Kristuksen esi-isä. Ruutin kertomus kuvaa kauniisti Israeliin kuulumattoman henkilön kääntymistä Israelin lammaslaumaan. Ruut hylkäsi vanhan jumalansa ja entisen elämänsä palvellakseen Israelin Jumalaa häneen uskovien joukossa (Ruut 1:16).

    Ruutin kirja

    Luvussa 1 kuvaillaan Elimelekin ja hänen perheensä elämää Moabissa. Kun sekä Noomin mies että Ruutin mies olivat kuolleet, lesket menivät Betlehemiin. Luvussa 2 kerrotaan, että Ruut poimi tähkiä Boasin pelloilta. Luvussa 3 kerrotaan, että Noomi neuvoi Ruutia menemään puimatantereelle ja käymään nukkumaan Boasin jalkopäähän. Luvussa 4 kerrotaan Ruutin ja Boasin avioliitosta. He saivat Obed-nimisen pojan, jonka jälkeläisiä Daavid ja Kristus olivat.