Tutkimisen apuneuvoja
Omatunto


Omatunto

Sisäinen käsitys oikeasta ja väärästä. Se tulee kaikissa ihmisissä olevasta Kristuksen valosta (Moroni 7:16). Koska Kristuksen valo annetaan jokaiselle ihmiselle, meillä on myötäsyntyinen kyky erottaa oikea väärästä (OL 84:46). Tätä kykyä sanotaan omaksitunnoksi. Se tekee meidät vastuullisiksi olennoiksi. Muiden kykyjen tavoin omatuntokin voidaan turruttaa tekemällä syntiä tai käyttämällä sitä väärin.