Tutkimisen apuneuvoja
Sananlasku


Sananlasku

Lyhyt opettavainen lausuma tai neuvo.

Sananlaskujen kirja

Vanhan testamentin kirja, joka sisältää monia vertauksia, lausumia ja runoja, joista osa on Salomon kirjoittamia. Sananlaskuja lainataan usein Uudessa testamentissa.

Luvuissa 1–9 kuvaillaan todellista viisautta. Luvuissa 10–24 on lausumia oikeista ja vääristä elämäntavoista. Luvuissa 25–29 on Salomon sananlaskuja, jotka Juudan kuninkaan Hiskian miehet kokosivat. Lukuihin 30 ja 31 sisältyy hyvän vaimon ylistys.