Tutkimisen apuneuvoja
Leevi


Leevi

Vanhassa testamentissa Jaakobin ja Lean kolmas poika (1. Moos. 29:34; 35:23). Leevistä tuli yhden Israelin heimon kantaisä.

Leevin heimo

Jaakob siunasi Leevin ja tämän jälkeläiset (1. Moos. 49:5–7, 28). Leevin jälkeläiset palvelivat Israelin pyhäköissä (4. Moos. 1:47–54). Aaron oli leeviläinen, ja hänen jälkeläisensä olivat pappeja (2. Moos. 6:16–20; 28:1–4; 29). Leeviläiset auttoivat pappeja, Aaronin poikia (4. Moos. 3:5–10; 1. Kun. 8:4). Toisinaan leeviläiset lauloivat ja soittivat (1. Aik. 15:16; Neh. 11:22), teurastivat uhrieläimiä (2. Aik. 29:34; Esra 6:20) ja valvoivat temppelissä tehtäviä toimia (Neh. 11:16). Leeviläiset omistautuivat Herran palvelemiseen ja suorittivat toimituksia Israelin lasten hyväksi. Leeviläiset itse omistettiin tarjousuhrina Herralle Israelin lasten puolesta (4. Moos. 8:11–22); heistä tuli siten Jumalan omia esikoisten sijasta (4. Moos. 8:16). Heitä ei vihitty vaan puhdistettiin virkaansa (4. Moos. 8:7–16). Heillä ei ollut Kanaanissa omaa perintömaata (4. Moos. 18:23–24), mutta he saivat kymmenyksiä (4. Moos. 18:21), neljäkymmentäkahdeksan kaupunkia (4. Moos. 35:6) ja oikeuden ottaa vastaan kansan lahjoituksia juhla-aikoina (5. Moos. 12:18–19; 14:27–29).