Tutkimisen apuneuvoja
Mormonin kirjan silminnäkijät


Mormonin kirjan silminnäkijät

Herra käski muitakin kuin profeetta Joseph Smithiä todistamaan Mormonin kirjan jumalallisuudesta (OL 17; 128:20). Katso näiden silminnäkijöiden todistuksia Mormonin kirjan alussa olevasta johdannosta.