Tutkimisen apuneuvoja
Pratt, Orson


Pratt, Orson

Yksi ensimmäisistä kahdestatoista apostolista, jotka kutsuttiin kirkon palauttamisen jälkeen nykyaikana (OL 124:128–129). Hän oli ollut kirkon jäsenenä vasta kuusi viikkoa, kun Herra antoi hänelle ilmoituksen Joseph Smithin kautta (OL 34). Orson Pratt oli myös kirkon lähetyssaarnaaja (OL 52:26; 75:14) ja palveli monta vuotta kirkon historioitsijana.