Tutkimisen apuneuvoja
Filemon


Filemon

Uudessa testamentissa kristitty mies, joka omisti Onesimos-nimisen orjan. Tämä oli karannut ja liittynyt Paavalin seuraajiin. Paavali lähetti Onesimoksen takaisin Filemonille ja mukana kirjeen, jossa Paavali pyysi Filemonia antamaan orjalle anteeksi.