Tutkimisen apuneuvoja
Moroniha, sotapäällikkö Moronin poika


Moroniha, sotapäällikkö Moronin poika

Mormonin kirjassa vanhurskas nefiläinen sotapäällikkö, joka eli noin vuonna 60 eKr.