Moroniha, sotapäällikkö Moronin poika
    Footnotes

    Moroniha, sotapäällikkö Moronin poika

    Mormonin kirjassa vanhurskas nefiläinen sotapäällikkö, joka eli noin vuonna 60 eKr.