Tutkimisen apuneuvoja
Enos, Jaakobin poika


Enos, Jaakobin poika

Mormonin kirjassa nefiläinen profeetta ja aikakirjanpitäjä, joka rukoili syntiensä anteeksiantoa ja sai sen uskonsa kautta Kristukseen (En. 1:1–8). Herra teki Enosin kanssa liiton Mormonin kirjan tuomisesta lamanilaisille julki (En. 1:15–17).

Enosin kirja

Mormonin kirjassa kirja, joka kertoo, kuinka Enos rukoili Herralta anteeksiantoa itselleen, kansalleen ja muille. Herra lupasi hänelle, että Mormonin kirja varjeltaisiin ja tuotaisiin lamanilaisten saataville joskus tulevaisuudessa. Vaikka kirjassa on vain yksi luku, siinä on vaikuttava kertomus miehestä, joka etsi Jumalaansa rukouksessa, eli kuuliaisesti Jumalan käskyjen mukaan ja riemuitsi ennen kuolemaansa Vapahtajan tuntemuksestaan.