Tutkimisen apuneuvoja
Kolmas Mooseksen kirja


Kolmas Mooseksen kirja

Toiselta nimeltään Leviticus. Vanhassa testamentissa kirja, joka kertoo pappien tehtävistä Israelissa. Siinä tähdennetään Jumalan pyhyyttä sekä lakia, jota noudattamalla hänen kansansa voi elää tullakseen pyhäksi. Sen tarkoituksena on opettaa Mooseksen lain moraalisia käskyjä ja uskonnollisia totuuksia menojen avulla. Kolmannen Mooseksen kirjan kirjoittaja on Mooses.

Luvuissa 1–7 selitetään uhritoimituksia. Luvuissa 8–10 kuvataan pappien vihkimistä virkaansa. Luvussa 11 selitetään, mitä saa ja mitä ei saa syödä sekä mikä on puhdasta, mikä epäpuhdasta. Luvussa 12 puhutaan naisesta synnytyksen jälkeen. Luvuissa 13–15 on lakeja epäpuhtaudesta. Luvussa 16 esitetään suuren sovituspäivän uskonnolliset menot. Luvuissa 17–26 on uskonnollisia ja yhteiskunnallisia lakeja ja säädöksiä. Luvussa 27 selitetään, että Herra käski Israelin pyhittää viljansa, lampaansa ja nautakarjansa Herralle.