Tutkimisen apuneuvoja
Liahona


Liahona

Mormonin kirjassa pronssipallo, jossa oli kaksi osoitinta, jotka näyttivät suuntaa kompassin tavoin. Liahona antoi Lehille ja hänen seuraajilleen myös hengellisiä ohjeita, kun he olivat vanhurskaita. Liahonan antoi Herra, ja myös siinä olevat ohjeet tulivat häneltä.