Tutkimisen apuneuvoja
Hannas


Hannas

Uudessa testamentissa hyvin vaikutusvaltainen Sanhedrinin jäsen. Vangittu Jeesus vietiin ensiksi hänen eteensä (Joh. 18:13). Hänellä oli myös johtava osa apostolien tuomitsemisessa (Ap. t. 4:3–6).