Tutkimisen apuneuvoja
Pronssilevyt


Pronssilevyt

Juutalaisten aikakirja alusta vuoteen 600 eKr. Levyt sisälsivät monia profeettojen kirjoituksia (1. Nefi 5:10–16). Aikakirjaa piti Laban, yksi juutalaisten vanhimmista Jerusalemissa. Ollessaan perheineen erämaassa Lehi lähetti poikansa takaisin Jerusalemiin hankkimaan tämän aikakirjan (1. Nefi 3–4). (Ks. lisätietoja Mormonin kirjan alussa olevasta ”Lyhyestä selvityksestä Mormonin kirjasta”.)