Tutkimisen apuneuvoja
Rakkaus


Rakkaus

Syvällistä omistautumista ja kiintymystä. Rakkaus Jumalaa kohtaan sisältää omistautumista, ihailua, kunnioitusta, lempeyttä, armeliaisuutta, anteeksiantavaisuutta, myötätuntoa, palvelemista, kiitollisuutta, ystävällisyyttä. Suurin esimerkki Jumalan rakkaudesta lapsiaan kohtaan on Jeesuksen Kristuksen ääretön sovitus.

Aito rakkaus on Kristuksen puhdasta rakkautta (Moroni 7:47). Ihmislasten tulisi rakastaa toisiaan samalla tavalla kuin Kristus heitä rakastaa (2. Nefi 26:30; 33:7–9; Et. 12:33–34). Kristuksen aito rakkaus on ylevintä, jalointa, voimakkainta rakkautta, ei pelkkää kiintymystä.