Tutkimisen apuneuvoja
Aadam-ondi-Ahman


Aadam-ondi-Ahman

Paikka, jossa Aadam siunasi vanhurskaat jälkeläisensä kolme vuotta ennen kuolemaansa (OL 107:53–56) ja jonne hän tulee ennen toisen tulemisen aikaa (OL 116).