Tutkimisen apuneuvoja
Filistealaiset


Filistealaiset

Vanhassa testamentissa alun perin Kaftorista lähtöisin ollut heimo (Aam. 9:7), joka piti hallussaan hedelmällistä Välimeren rannikon alankoa Jafosta Egyptin rajapurolle jo ennen Abrahamin aikaa (1. Moos. 21:32). Filistealaisten ja israelilaisten välillä oli vuosikausia sotilaallista kamppailua. Filistealaisten alueesta käytetty nimi Palestiina yleistyi lopulta tarkoittamaan koko Pyhää maata.