Tutkimisen apuneuvoja
Voiteleminen


Voiteleminen

Muinoin Herran profeetat voitelivat ihmisiä öljyllä tärkeisiin tehtäviin. He voitelivat esimerkiksi Aaronin sekä pappeja ja Israelia hallitsevia kuninkaita. Nykyajan kirkossa voitelu suoritetaan siten, että annettavan siunauksen yhteydessä henkilön päähän valutetaan vähän pyhitettyä öljyä. Tämä voidaan tehdä ainoastaan Melkisedekin pappeuden valtuudella ja voimalla. Voitelun jälkeen tuon saman pappeuden valtuudella toimiva henkilö voi sinetöidä voitelun ja antaa voidellulle erityisen siunauksen.