Tutkimisen apuneuvoja
Siunaus, siunaaminen


Siunaus, siunaaminen

Jumalallinen suosionosoitus. Mikä tahansa, mikä edistää todellista onnea, hyvinvointia tai menestystä, on siunaus.

Kaikki siunaukset perustuvat iankaikkisiin lakeihin (OL 130:20–21). Koska Jumala haluaa lastensa löytävän iloa elämässä (2. Nefi 2:25), hän suo heille siunauksia heidän kuuliaisuudestaan hänen käskyjään kohtaan (OL 82:10), vastauksena rukoukseen tai pappeuden toimituksen tähden (OL 19:38; 107:65–67) tai armostaan (2. Nefi 25:23).

Vuorisaarnan siunatuksijulistukset ovat tunnettu luettelo siitä, ketkä ovat siunattuja (Matt. 5:1–12; 3. Nefi 12:1–12).

Yleistä

Lapsen siunaaminen