Tutkimisen apuneuvoja
Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen


Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen

Kristus palaa maan päälle tuhatvuotisen valtakunnan kauden alussa. Tämän maan kuolevainen koetustila päättyy tähän tapahtumaan. Jumalattomat poistetaan maan päältä ja vanhurskaat temmataan ylös pilven sisässä, kun maa puhdistetaan. Kukaan ei tiedä tarkasti, milloin Kristus tulee toisen kerran, mutta hän on antanut meille seurattaviksi merkkejä, jotka kertovat, että aika lähenee (Matt. 24; JS–M 1).

Tulosta