Tutkimisen apuneuvoja
Aadam


Aadam

Ensimmäinen maan päälle luotu ihminen.

Aadam on ihmissuvun isä ja patriarkka maan päällä. Hänen rikkomuksensa Eedenin puutarhassa (1. Moos. 3; OL 29:40–42; Moos. 4) aiheutti hänen ”lankeemuksensa” ja kuolevaiseksi tulemisensa; se oli välttämätön askel, jotta ihmiskunta voi edistyä tämän maan päällä (2. Nefi 2:14–29; Alma 12:21–26). Aadamia ja Eevaa tuleekin kunnioittaa sen vuoksi, että he tekivät meidän iankaikkisen kasvumme mahdolliseksi. Aadam on Ikiaikainen, ja hänet tunnetaan myös Mikaelina (Dan. 7; OL 27:11; 107:53–54; 116; 138:38). Hän on ylienkeli (OL 107:54) ja palaa maan päälle ihmissuvun patriarkkana (OL 116).