Tutkimisen apuneuvoja
Palveleminen


Palveleminen

Jumalan ja lähimmäisten hyväksi tehtävä työ; Herran työn tekeminen maan päällä. Muita palvellessamme me palvelemme myös Jumalaa. Jumalan valittujen palvelijoiden täytyy olla Jumalan kutsumia, ennen kuin he voivat palvella hänen työssään. Kun todelliset palvelijat tekevät Herran tahdon mukaan, he edustavat Herraa virallisissa tehtävissään ja ovat hänen edustajiaan (OL 64:29) ja johtavat siten ihmiskunnan pelastukseksi välttämätöntä työtä. Herra on antanut apostoleja, profeettoja, evankeliumin julistajia, ylipappeja, seitsenkymmeniä, vanhimpia, piispoja, pappeja, opettajia, diakoneja, auttajia ja johtajia varustaakseen pyhät palvelutyöhön (1. Kor. 12:12–28; Ef. 4:11–16; OL 20; 107).