Tutkimisen apuneuvoja
Selestinen kirkkaus


Selestinen kirkkaus

Korkein kolmesta kirkkauden asteesta, minkä ihminen voi saavuttaa tämän elämän jälkeen. Vanhurskaat asuvat selestisessä kirkkaudessa Isän Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen luona.

Tulosta