Tutkimisen apuneuvoja
Selestinen kirkkaus
edellinen seuraava

Selestinen kirkkaus

Korkein kolmesta kirkkauden asteesta, minkä ihminen voi saavuttaa tämän elämän jälkeen. Vanhurskaat asuvat selestisessä kirkkaudessa Isän Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen luona.