Tutkimisen apuneuvoja
Moroni, sotapäällikkö


Moroni, sotapäällikkö

Mormonin kirjassa vanhurskas nefiläinen sotapäällikkö, joka eli noin vuonna 100 eKr.