Tutkimisen apuneuvoja
Pappi, Melkisedekin pappeus


Pappi, Melkisedekin pappeus

Mies, joka suorittaa uskonnollisia toimituksia toisten puolesta ja sellaisia uskonnollisia menoja, jotka kohdistuvat Jumalaan. Papit ovat pyhissä kirjoituksissa usein itse asiassa ylipappeja Melkisedekin järjestyksen mukaan (Alma 13:2). Niistä, jotka saavat Jumalan kirkkauden täyteyden ylösnousemuksen jälkeen, tulee pappeja ja kuninkaita selestisessä maailmassa.