Tutkimisen apuneuvoja
Senos


Senos

Israelilainen Vanhan testamentin aikojen profeetta, jonka profetioita Kristuksen tehtävästä on ainoastaan Mormonin kirjassa.