Tutkimisen apuneuvoja
Kimball, Spencer W.


Kimball, Spencer W.

Kirkon kahdestoista presidentti sen jälkeen kun se perustettiin vuonna 1830. Spencer W. Kimball palveli presidenttinä joulukuusta 1973 marraskuuhun 1985. Hän syntyi vuonna 1895 ja kuoli vuonna 1985 yhdeksänkymmenen vuoden iässä.