Tutkimisen apuneuvoja
Efraim


Efraim

Vanhassa testamentissa Joosefin ja Asenatin toinen poika (1. Moos. 41:50–52; 46:20). Vastoin perinnäistapaa esikoisensiunauksen sai Efraim eikä Manasse, joka oli veljeksistä vanhempi (1. Moos. 48:17–20). Efraimista tuli Efraimin heimon kantaisä.

Efraimin heimo

Efraimille annettiin Israelin esikoisoikeus (1. Aik. 5:1–2; Jer. 31:9). Viimeisinä aikoina Efraimin heimon etuoikeutena ja velvollisuutena on pitää hallussaan pappeutta, viedä palautetun evankeliumin sanoma maailmaan ja kohottaa merkkiviiri hajallaan olevan Israelin kokoamiseksi (Jes. 11:12–13; 2. Nefi 21:12–13). Efraimin lapset kruunaavat kirkkaudella ne, jotka palaavat pohjoisista maista viimeisinä päivinä (OL 133:26–34).

Efraimin tai Joosefin sauva

Efraimin heimoon kuuluvan, Jerusalemista Amerikkaan noin vuonna 600 eKr. johdatetun ryhmän aikakirja. Tätä aikakirjaa sanotaan Efraimin tai Joosefin sauvaksi eli Mormonin kirjaksi. Se ja Juudan sauva eli Raamattu todistavat yhdessä Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, hänen ylösnousemuksestaan ja hänen jumalallisesta työstään noiden kahden Israelin huoneen osan keskuudessa.