Tutkimisen apuneuvoja
Lehi, Nefin isä


Lehi, Nefin isä

Mormonin kirjassa heprealainen profeetta, joka johdatti perheensä ja seuraajansa Jerusalemista luvattuun maahan läntiselle pallonpuoliskolle noin vuonna 600 eKr. Lehi oli kansansa ensimmäinen profeetta Mormonin kirjassa.

Lehi pakeni perheineen Jerusalemista Herran käskyn mukaan (1. Nefi 2:1–4). Hän oli Egyptiin myydyn Joosefin jälkeläinen (1. Nefi 5:14). Herra antoi hänelle näyn elämän puusta (1. Nefi 8:2–35). Lehi ja hänen poikansa rakensivat laivan ja purjehtivat läntiselle pallonpuoliskolle (1. Nefi 17–18). Hän ja hänen jälkeläisensä asettuivat asumaan uuteen maahan (1. Nefi 18:23–25). Ennen kuolemaansa Lehi siunasi poikansa ja opetti heille Kristuksesta ja Mormonin kirjan julki tulemisesta myöhempinä aikoina (2. Nefi 1:1–4:12).

Lehin kirja

Joseph Smith aloitti Lehin kirjasta ryhtyessään kääntämään Mormonin kirjaa. Se oli aikakirja, jonka Mormon oli lyhentänyt Lehin levyistä. Kun Joseph Smithillä oli 116 käsikirjoitussivua, jotka oli käännetty tästä kirjasta, hän antoi käsikirjoituksen Martin Harrisille, joka oli palvellut lyhyen aikaa Josephin kirjurina Mormonin kirjaa käännettäessä. Sitten sivut katosivat. Joseph ei korvannut kadonnutta käsikirjoitusta kääntämällä Lehin kirjaa uudestaan, vaan käänsi sen sijaan muita siihen liittyviä kertomuksia kultalevyistä (ks. lukujen OL 3; 10 johdannot). Nämä muut kirjat ovat kuutena ensimmäisenä kirjana Mormonin kirjassa.