Tutkimisen apuneuvoja
Aamos


Aamos

Vanhan testamentin profeetta, joka profetoi noin vuosina 792–740 eKr. Juudan kuninkaan Ussian ja Israelin kuninkaan Jerobeamin aikana.

Aamoksen kirja

Kirja Vanhassa testamentissa. Monissa Aamoksen profetioissa Israelia ja sen naapurikansoja kehotetaan palaamaan vanhurskauteen.

Luvuissa 1–5 Israelia ja sen naapurikansoja kutsutaan parannukseen. Luvussa 3 selitetään, että Herra ilmoittaa suunnitelmansa profeetoille ja että vihollinen hävittää Israelin rikkomuksen vuoksi. Luvuissa 6–8 profetoidaan Israelin tuhosta monta vuotta ennen Assyrian maahan tunkeutumista. Luvussa 9 profetoidaan, että Israel palautetaan omaan maahansa.