Tutkimisen apuneuvoja
Kunnioitus


Kunnioitus

Arvostuksen osoittaminen jotakuta tai jotakin kohtaan, etenkin sellaista, mikä on pyhää.