Tutkimisen apuneuvoja
Maria, Magdalan


Maria, Magdalan

Uudessa testamentissa nainen, josta tuli harras Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi. Maria oli kotoisin Magdalasta, joka sijaitsi Galileanjärven länsirannalla.