Tutkimisen apuneuvoja
Homoseksuaalinen käyttäytyminen


Homoseksuaalinen käyttäytyminen

Sukupuolinen kanssakäyminen samaa sukupuolta olevien henkilöiden kesken. Jumala kieltää tällaisen seksuaalisen kanssakäymisen.