Tutkimisen apuneuvoja
Nefi, Helamanin pojan Nefin poika
edellinen seuraava

Nefi, Helamanin pojan Nefin poika

Mormonin kirjassa yksi kahdestatoista nefiläisestä opetuslapsesta, jotka ylösnoussut Jeesus Kristus valitsi (3. Nefi 1:2–3; 19:4). Tämä profeetta rukoili voimallisesti Herraa kansansa puolesta. Nefi kuuli Herran äänen (3. Nefi 1:11–14). Nefin luona kävi myös enkeleitä, hän ajoi ulos riivaajia, herätti veljensä kuolleista ja todisti niin, ettei sitä voinut olla uskomatta (3. Nefi 7:15–19; 19:4). Nefi piti pyhää aikakirjaa (3. Nefi 1:2–3).

Kolmas Nefin kirja

Mormonin kirjassa kirja, jonka kirjoitti Nefi Nefin poika. Luvuissa 1–10 kerrotaan Herran tulemista koskevien profetioiden täyttymisestä. Kristuksen syntymän merkki annettiin; kansa teki parannuksen, mutta sitten se palasi jumalattomuuteen. Viimein rajuilmat, maanjäristykset, ankarat myrskyt ja suuri tuho toivat viestin Kristuksen kuolemasta. Luvuissa 11–28 kerrotaan Kristuksen tulosta Amerikan mantereelle. Tämä on Kolmannen Nefin kirjan tärkein osa. Monet Kristuksen sanoista ovat samanlaisia kuin hänen Raamatussa olevat saarnansa (esim. Matt. 5–7 ja 3. Nefi 12–14). Luvuissa 29 ja 30 on Mormonin sanoja myöhempien aikojen kansakunnille.

Neljäs Nefin kirja

Tässä kirjassa on vain yksi luku, ja siinä on 49 jaetta. Kuitenkin se kattaa lähes kolmesataa vuotta nefiläisten historiasta (34–321 jKr.). Kirjoittajat ovat monesta sukupolvesta. Yksi heistä on Nefi. Jakeissa 1–19 kerrotaan, että ylösnousseen Kristuksen käynnin jälkeen kaikki nefiläiset ja lamanilaiset kääntyivät evankeliumiin. Rauha, rakkaus ja sopusointu vallitsivat. Kolme nefiläistä opetuslasta, joiden Kristus oli antanut jäädä maan päälle toiseen tulemiseensa asti (3. Nefi 28:4–9), palvelivat kansaa. Nefi jätti aikakirjan pojalleen Aamokselle. Jakeissa 19–47 kerrotaan Aamoksen palvelutyöstä (joka kesti 84 vuotta) ja hänen poikansa Aamoksen palvelutyöstä (joka kesti 112 vuotta). Vuonna 201 jKr. ylpeys alkoi aiheuttaa ongelmia kansan keskuudessa, joka jakautui luokkiin ja perusti vääriä kirkkoja etua saadakseen (4. Nefi 1:24–34).

Neljännen Nefin viimeiset jakeet kertovat, että kansa oli palannut taas jumalattomuuteen (4. Nefi 1:35–49). Vuonna 305 jKr. Aamos Aamoksen poika kuoli ja hänen veljensä Ammaron kätki kaikki pyhät aikakirjat, jotta ne olisivat turvassa. Myöhemmin Ammaron uskoi aikakirjat Mormonille, joka merkitsi muistiin monia tapahtumia omasta elinajastaan ja lyhensi sitten aikakirjat (Morm. 1:2–4).