Tutkimisen apuneuvoja
Omni


Omni

Mormonin kirjassa nefiläinen aikakirjanpitäjä, joka kirjoitti noin vuonna 361 eKr. (Jar. 1:15; Omni 1:1–3).

Omnin kirja

Mormonin kirjassa kirja, joka käännettiin Nefin pienistä levyistä. Kirjassa on vain yksi luku, joka sisältää kertomuksen nefiläisten ja lamanilaisten välisistä sodista. Omni kirjoitti kirjasta vain ensimmäiset kolme jaetta. Hänen jälkeensä levyt annettiin vuorollaan Amaronille, Kemisille, Abinadomille ja lopulta Amalekille. Amaleki luovutti levyt Sarahemlan kuninkaalle Benjaminille.